ARCHITEKTURFOTOGRAF_ALTENHOF_001

Siedlung ALTENHOF II, eine Krupp Siedlung in Essen

Architekturfotografie, Gebäudefotografie, NIKON, Phase One